تفاوت خطوط در اپراتور ارائه دهنده و سیاست کاری آنها می باشد بطور کلی تفاوت اپراتورهای مختلف می توان به سرعت ارسال ، دریافت دلیوری و بازگشت هزینه پیام های ناموفق اشاره نمودقیمت خطوط اختصاصی 1000

تعداد ارقام نمونه کاربران نمایندگان
14 10001234567890 330.000 ريال 300.000 ريال
13 1000123456789 825.000 ريال 750.000 ريال
12 100012345678 1.650.000 ريال 1,500.000 ريال
11 10001234567 2.750.000 ريال 2,500.000 ريال
10 1000123456 4.400.000 ريال 4,000.000 ريال
9 100012345 5.500.000 ريال 5,000.000 ريال
8 10001234 6.600.000 ريال 6,000.000 ريال

قیمت خطوط اختصاصی 2000

شماره کاربران نمایندگان
12 رقمی 1.100.000 ريال 1.000.000 ريال
11 رقمی 1.650.000 ريال 1.500.000 ريال
10 رقمی 3.300.000 ريال 3.000.000 ريال
9 رقمی 4.950.000 ريال 4.500.000 ريال
8 رقمی 12.100.000 ريال 11.000.000 ريال
7 رقمی 17.600.000 ريال 16.000.000 ريال
6 رقمی 132.000.000 ريال 120.000.000 ريال

قیمت های فوق بصورت پایه بوده و در صورت اعلام شماره خاص طی استعلام از شرکت آتیه داده پرداز مراتب به حضور مشترک می رسد


قیمت خطوط اختصاصی 3000

شماره اختصاصی کاربران نمایندگان
14 220.000 ريال ۲۰۰٫۰۰۰ ريال
12 880.000 ريال ۸۰۰٫۰۰۰ ريال
10 1.100.000 ريال ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
9 1.650.000 ريال ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال
8 11.000.000 ريال ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
7 با هماهنگی با هماهنگی

خطوط 3000 شامل تعرفه رند و غیررند نمی باشد


قیمت خطوط اختصاصی 50001

تعداد ارقام نمونه کاربران نمایندگان
15 500012345678900 100.000 ريال 50.000 ريال
14 50001234567890 150.000 ريال 100.000 ريال
13 5000123456789 550.000 ريال 500.000 ريال
12 500012345678 1.100.000 ريال 1,000.000 ريال
11 50001234567 2.200.000 ريال 2,000.000 ريال
10 5000123456 3.300.000 ريال 3,000.000 ريال
9 500012345 4.400.000 ريال 4,000.000 ريال
8 50001234 5.500.000 ريال 5,000.000 ريال

قیمت خطوط اختصاصی 021

تعداد ارقام کاربران نمایندگان نمایندگان ویژه
10 500.000
477.000
462.000
7 5,500,000 5,000,000 4,500,000
6 6,600,000 6,000,000 5,500,000

به مبالغ فوق 9% مالیات بر ارزش افزوده اضافه میگردد خطوط سفارشی و رند باید از اپراتور استعلام گرفته شود

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه