پیام صوتی

قبل از بارگزاری صوت مورد نظر، توجه داشته باشید که مشخصات زیر را داشته باشد
mono pcm، 16 bit، 8000hz، WAV
تمامی شماره ها باید با صفر و یا بی صفر (بدون درج 98+) در Notepad ذخیره شود. همچنین هر شماره باید با اینتر از شماره ی دیگری فاصله داشته باشد.

سامانه پیامکی سیمرغ با ارسال انبوه پیامک تبلیغاتی از پنل پیامک رایگان و ارسال پیام صوتی تبلیغات نوین ارائه میدهد

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه

مجموعه خدمات شرکت سیمرغ در یک نگاه