پیامک-اس ام اس میلاد امام رضا(ع)


 بر روی رضـا شمـس امامت صلـوات

بر شافع ما روز قیامـت صـلوات

در شـام ولادتـش که شادنـد همـه

بفرست بر این روح کرامت صلوات صلوات

................................

السلام ای حضرت سلطان عشق

یا علی موسی الرضا ای جان عشق

السلام ای بهر عاشق سرنوشت

السلام ای تربتت باغ بهشت

................................

بهر زیارتت رضا فرشته پرگشوده است

نگاه دلربای تو از همه دل ربوده است

چه گویم از خصال تو لسان شیعه قاصر است

وصف خصال تو رضا حضرت حق نموده است

میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

................................

ولادت باسعادت سلطان، امیر و ولی نعمت تمام ایرانیان، حضرت رضا (ع) مبارک.

................................

شب است و منادى ندا مى کند

مریدان حق را صدا مى کند

که امشب در رحمت خویش را

خدا بر رخ خلق وا مى کند

میلاد امام رضا علیه السلام مبارک باد

................................

چشمه‌های خروشان تو را می‌شناسند موج‌های پریشان تو را می‌شناسند میلاد امام رضا (ع) مبارک باد

................................

تا به مشهـد پای کوبـان می رویـم

در حرم با چشم گریـان می رویـم
میلاد نور مبارك

................................

سلام بر سلطان خراسان.او که غبار قدمگاهش سرمه دیدگان ماست.ولادت امام رضا مبارک

................................

اینك ای خوب، فصل غریبی سر آمد

چون تمام غریبان تو را می‌شناسند


كاش من هم عبور تو را دیده بودم

كوچه‌های خراسان، تو را می‌شناسند

................................

رضای تو را من رضایم، رضا جان / به دربار تو من گدایم رضا::ع:: جان 

اگر دور از مکه و کربلایم / تویی مکه و کربلایم رضا::ع:: جانبرچسب ها: پیامک-اس ام اس میلاد امام رضا(ع) اس ام اس میلاد امام رضا(ع) پیامک میلاد امام رضا(ع) میلاد امام رضا(ع) امام رضا(ع) علی موسی الرضا اس ام اس پیامک